PlayMemories Camera Apps käyttöopas

Älykäs kaukosäädin

Käyttöoppaan versio nro 1.2

[Älykäs kaukosäädin] on kamerasovellus, jonka avulla voit kauko-ohjata kameraa älypuhelimen tai tablet-laitteen kauko-ohjaussovelluksella.
Sony tarjoaa (PlayMemories Mobile) ‑kauko-ohjaussovelluksen älypuhelimille tai tablet-laitteille.
Tässä oppaassa oletetaan, että käytetään PlayMemories Mobile ‑sovellusta. Muita kauko-ohjaussovelluksia käytettäessä yhdistämismenetelmät ja toiminnot eivät välttämättä ole samat.

Voit kauko-ohjata kameraa älypuhelimella tai tablet-laitteella valokuvien ottamista varten ja lähettää samaan aikaan kuvat älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen.

 • [Älykäs kaukosäädin] ‑toimintoa käytettäessä ei tarvita Wi-Fi-tukiasemaa, koska kamera toimii Wi-Fi-tukiasemana.
 1. Asenna PlayMemories Mobile älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen.

  • Lataa PlayMemories Home seuraavalta sivustolta.
   http://www.sony.net/pmm/

  • Jos PlayMemories Mobile on jo asennettu älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen, päivitä se uusimpaan versioon, ennen kuin käynnistät [Älykäs kaukosäädin] ‑toiminnon ensimmäisen kerran.

 2. Valitse MENU → [Sovellus] → [Älykäs kaukosäädin].

 3. Jos kamera on valmis yhteyden muodostamiseen, tietonäyttö näkyy kamerassa. Valitse ja syötä näytetyt tiedot älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen ja yhdistä älypuhelin tai tablet-laite kameraan. [Android] [iPhone/iPad]

 4. Muodosta kameraan helposti Wi-Fi-yhteys lukemalla QR-koodi.

  Katso opetusvideo. [Android] [iPhone/iPad]

 5. Tarkista kuvan sommittelu älypuhelimen tai tablet-laitteen näytössä ja ota kuva koskettamalla älypuhelimessa tai tablet-laitteessa näkyvää suljinpainiketta (A).

  • Määritä tarkastelunäytön ja kuvan tallennuksen asetukset koskettamalla (B).

  Kuvausasetukset, joita voidaan muuttaa käyttämällä älypuhelinta tai tablet-laitetta

  • Itselaukaisin
  • EV jne.
 6. Otettu kuva siirretään älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen.

  • Älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen siirretyt kuvat tallennetaan älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen.

 7. Kun haluat lopettaa [Älykäs kaukosäädin] ‑toiminnon, valitse kameran kuvaustietonäytöstä MENU → [Poistu sovelluksesta].

  • Kun kamera ja älypuhelin on yhdistetty Wi-Fi-yhteyden kautta ja haluat lopettaa [Älykäs kaukosäädin] ‑toiminnon, valitse [Poistu sovelluksesta] → [Poistu].

Huomautuksia

 • Radioaaltoympäristön tai älypuhelimen suorituskyvyn mukaan Live View -kuva ei välttämättä näy sujuvasti.
 • PlayMemories Mobile ‑sovelluksen asetuksen mukaan voi esiintyä seuraava tilanne.
  • Kamera ei siirrä otettua kuvaa.
  • Otettua kuvaa ei tallenneta älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen.
  • Kameraan tallennettu kuva siirretään ja tallennetaan pienempikokoisena älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen.
 • Kun kuvausasetuksia tehdään käyttämällä kameraa, kameraa ei voi kauko-ohjata älypuhelimella tai tablet-laitteella.
 • Kuvausasetukset, joita voidaan muuttaa älypuhelinta tai tablet-laitetta käyttämällä, vaihtelevat mallin mukaan.
 • Kaikki tämän oppaan kuvat ovat kuvaavia.

Android-älypuhelimen tai -tablet-laitteen yhdistäminen kameraan

 1. Käynnistä PlayMemories Mobile Android-laitteessa.

 2. Valitse Wi-Fi-yhteyden kautta tunnistettu kamera (DIRECT-xxxx: xxx-xxx).

 3. Syötä kamerassa näkyvä salasana älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen.

  • Älypuhelin tai tablet-laite yhdistetään kameraan.

Älypuhelimen yhdistäminen yhdellä kosketuksella

Voit yhdistää NFC*-toiminnolla varustetun Android-älypuhelimen ja NFC-yhteensopivan kameran yhdellä kosketuksella käyttämällä [Älykäs kaukosäädin] ‑toimintoa. Monimutkaisia asetuksia ei tarvita. Lisätietoja on kameran käyttöoppaassa.

 • Tarvittava laite ja ympäristö: NFC-toiminnolla varustettu Android 4.0- tai uudempi älypuhelin/tablet-laite ja NFC-yhteensopiva kamera.
  Jos muu kuin [Älykäs kaukosäädin] ‑sovellus käynnistyy, mene kameran asetusvalikkoon ja määritä [Älykäs kaukosäädin] sovellukseksi, joka käynnistetään yhdellä kosketuksella.

* NFC (Near Field Communication, likiyhteystekniikka) on lyhyen kantaman langattoman tiedonsiirtotekniikan kansainvälinen standardi.

iPhone-/iPad-laitteen yhdistäminen kameraan

 1. Valitse Wi-Fi-yhteyden kautta tunnistettu kamera (DIRECT-xxxx: xxx-xxx) iPhone-/iPad-laitteen Wi-Fi-asetusnäytöstä.

 2. Syötä kamerassa näkyvä salasana iPhone-/iPad-laitteeseen.

  • iPhone/iPad yhdistetään kameraan.

 3. Käynnistä PlayMemories Mobile iPhone-/iPad-laitteessa.

Huomautuksia

 • Kun ilmoitus ”PlayMemories Mobile pyytää käyttöoikeutta” näkyy näytössä, paina [OK].
Copyright 2012 Sony Corporation