Przewodnik pomocniczy PlayMemories Camera Apps

Inteligentne zdalne ster.

Przewodnik nr wydania 1.2

[Inteligentne zdalne ster.] to aplikacja do aparatu, która pozwala zdalnie sterować aparatem przy użyciu aplikacji zdalnego sterowania działającej na smartfonie lub tablecie.
Firma Sony oferuje (PlayMemories Mobile), aplikację zdalnego sterowania na smartfony lub tablety.
Niniejszy przewodnik zakłada użycie aplikacji PlayMemories Mobile. W przypadku, gdy używane są inne aplikacje zdalnego sterowania, procedury połączenia i obsługi mogą być inne.

Możesz obsługiwać aparat zdalnie przy użyciu smartfonu lub tabletu, wykonując zdjęcia i przesyłając je jednocześnie do smartfonu i tabletu.

 • Gdy korzystasz z funkcji [Inteligentne zdalne ster.], nie jest wymagany punkt dostępowy Wi-Fi, gdyż aparat działa jako taki punkt.
 1. Zainstaluj aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie lub tablecie.

  • Aby pobrać aplikację PlayMemories Home, skorzystaj z następującej strony internetowej.
   http://www.sony.net/pmm/

  • Jeśli aplikacja PlayMemories Mobile została już zainstalowana na smartfonie lub tablecie, zaktualizuj ją do najnowszej wersji, zanim uruchomisz [Inteligentne zdalne ster.] po raz pierwszy.

 2. Wybierz MENU → [Aplikacja] → [Inteligentne zdalne ster.].

 3. Jeśli aparat jest gotowy do połączenia, pojawi się na nim ekran informacyjny. Wybierz i wpisz wyświetlone dane na smartfonie lub tablecie i podłącz go do aparatu. [Android] [iPhone/iPad]

 4. Łatwe podłączanie do aparatu za pośrednictwem sieci Wi-Fi przez zeskanowanie kodu QR.

  Obejrzyj samouczek wideo. [Android] [iPhone/iPad]

 5. Sprawdź kompozycję kadru zdjęcia na ekranie smartfonu lub tabletu, a potem naciśnij wyświetlany na nim przycisk migawki (A), aby wykonać zdjęcie.

  • Naciśnij (B), aby ustawić podgląd i zmienić ustawienia dotyczące zapisu zdjęć.

  Ustawienia fotografowania, które można zmienić przy użyciu smartfonu lub tabletu

  • Samowyzw.
  • EV, itp.
 6. Wykonane zdjęcie jest przesyłane do smartfonu lub tabletu.

  • Zdjęcia przesyłane do smartfonu lub tabletu są tam zapisywane.

 7. Aby zakończyć [Inteligentne zdalne ster.], wybierz MENU → [Wyjdź z aplikacji] na ekranie danych fotografowania aparatu.

  • Gdy aparat i smartfon są połączone poprzez Wi-Fi i chcesz zakończyć [Inteligentne zdalne ster.], wybierz [Wyjdź z aplikacji] → [Wyjdź].

Uwagi

 • W zależności od zakłóceń radiowych w otoczeniu lub wydajności smartfonu wyświetlanie obrazu podglądu może nie być płynne.
 • W zależności od ustawień aplikacji PlayMemories Mobile może wystąpić następująca sytuacja.
  • Aparat nie przesyła wykonanego zdjęcia.
  • Wykonane zdjęcie nie jest zapisywane na smartfonie lub tablecie.
  • Do smartfonu lub tabletu zostaje przesłana kopia wykonanego zdjęcia o mniejszych rozmiarach i jest tam zapisana.
 • W trakcie zmiany ustawień fotografowania na aparacie nie można nim sterować zdalnie przy użyciu smartfonu lub tabletu.
 • Ustawienia fotografowania, które można zmienić przy użyciu smartfonu lub tabletu, zależą od modelu.
 • Wszystkie ilustracje w niniejszym przewodniku mają charakter poglądowy.

Podłączanie smartfonu lub tabletu z systemem Android do aparatu

 1. Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na urządzeniu z systemem Android.

 2. Wybierz aparat (DIRECT-xxxx: xxx-xxx), który jest wykrywany poprzez Wi-Fi.

 3. Wpisz hasło wyświetlane na aparacie do smartfonu lub tabletu.

  • Smartfon lub tablet zostanie połączony z aparatem.

Podłączanie do smartfonu jednym dotknięciem

Możesz połączyć smartfon z systemem Android i funkcją NFC* oraz aparat z obsługą NFC jednym dotknięciem, korzystając z funkcji [Inteligentne zdalne ster.]. Nie jest konieczna skomplikowana konfiguracja. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.

 • Wymagane urządzenie i środowisko: Smartfon/tablet z systemem Android 4.0 lub nowszym i z funkcją NFC oraz aparat z obsługą NFC.
  Jeśli zostanie uruchomiona aplikacja inna niż [Inteligentne zdalne ster.], przejdź do menu ustawień aparatu i przypisz [Inteligentne zdalne ster.] jako aplikację, która ma być uruchamiana jednym dotknięciem.

* NFC (komunikacja bliskiego zasięgu) to międzynarodowy standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.

Łączenie urządzenia iPhone/iPad z aparatem

 1. Wybierz na ekranie ustawień Wi-Fi urządzenia iPhone/iPad aparat (DIRECT-xxxx: xxx-xxx), który jest wykrywany poprzez Wi-Fi.

 2. Wpisz hasło wyświetlane na aparacie na iPhone/iPad.

  • Urządzenie iPhone/iPad jest podłączone do aparatu.

 3. Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na urządzeniu iPhone/iPad.

Uwagi

 • Gdy na ekranie pojawi się komunikat, że aplikacja PlayMemories Mobile wymaga dostępu, naciśnij [OK].
Copyright 2012 Sony Corporation